Here are list of Sea Fishes with their names in both English and Tamil. மீன் பெயர்கள்.

List Of Indian Fish names

Fish name in EnglishFish name in Tamil (தமிழ்)
Anchovies/AnchovyNethili (நெத்திலி மீன்), Thogai meen (தோகை மீன்)
BarracudaSheela / Seela / Cheela (ஷீலா மீன்), Ooli meen (ஊளி மீன்), Pilinjan (பிளிஞ்சன்), Gola (கோலா), Oozha (ஊழா)
BarramundiKoduva (கொடுவா)
Bluefin TravellyPaarai (பாரை மீன்)
Bombay Duck/BummaloVangaravasi (வங்காரவஸி)
Butterfish, MurrelViral Meen (விரால் மீன்)
CatfishKelluthi (கெளுத்தி மீன்), Mandai
Catla (Bengal carp)Katla (கட்லா), Kendai (கெண்டை), Thoppu meen (தோப்பு மீன்), Kanavi (கனவி மீன்), Theppu Meen (தெப்பு மீன்)
ClamsChippi (சிப்பி), Kilinjal (கிளிஞ்சல்), Vaazhi (வாழி)
CodPanna (பண்ணா மீன்), Kalava (கலவை)
Convict surgeonfishKozhimeen (கோழி மீன)்)
CrabNandu (நண்டு)
Cuttle fishKanawai (கணவாய்), Thotti kanavai (தொட்டி கணவாய்)
DartKutili (குடிலி )
Dolphin FishKadal Pandri (கடற்பன்றி), Ongil (ஓங்கில்)
EelVilangu (விலாங்கு மீன்), Seram Paambu
Emperor (Mula)Vaalai meen (வாளை மீன்), Kulli kozhi meen (குல்லி கோழி மீன்)
Fin bream (Threadfin bream)/Pink perchNavara (நவரை), Rani meenu (ராணி மீன்), Sennagarai (சென்னகரை), Thullu Kendai (துள்ளு கெண்டை), Kandal meen (கண்டல் மீன்)
Finned BulleyeCheena vaarai (சீன வாரை), Kakkasi (கக்காஸி)
Flying fishParava meen (பரவை மீன்), Parava kola (பரவ கோலா)
GarfishKola (கோலா), Kokki meen (கொக்கி மீன்)
Greas carp fish (Carp)Kendai (கெண்டை), Aranjan podi (அறஞ்சான் பொடி), Aringal, Poorali
Grouper (Reef cod)Kalavan (கலவன்), Panni meen (பண்ணி மீன்), Komeri (கோமேறி), Kelavan (கெளவன்)
GrunterKurumutti (குருமுட்டி), Kalianthalai (கலைந்தலை)
HalibutPotha (பொத்தா)
Herring GiantMooran Kendai (முரண் கெண்டை), Manna (மன்னா), Allathi (அல்லதி), Ulahti (உலாத்தி)
Hilsa Fish/Ilish/ Hilsa Herring/ Hilsa Shad/ Palla Fish/ Hilsha/ EllisUllam/Oolum (ஊலும்), Vengannai (வேன்கண்ணை), Seva (சேவா)
Horse MackeralPaarai (பாறை), Puli paarai (புலி பாறை), thenga paarai (தேங்கா பாறை)
Indian Goat fishNagarai (நகரை), navarai (நவரை)
Indian Shad (Hilsa)Oolum (ஊலும்), vengannai (வேன்கண்ணை)
JewfishKathalai (காத்தலை), Koppayan (கொப்பயன்)
Katla, Catla, Bengal CarpKendai (கெண்டை), Katla (கட்லா), Kanavi (கனவி), Karavai (கறவை), Yamaneri Kendai (யமனேரி கெண்டை)
King fish/Indo-Pacific king mackerelVanjiram (வஞ்சிரம் மீன்), Kadal viral (கடல் விரால்), Neimeen (நெய்மீன்)
Lady FishKilangan (கிழங்கான்), Kilachi (கிளச்சி)
Leather skin fishTheera (தேரா மீன்), tholpaarai (தோல்பாறை), Katta (கட்ட)
Little tunnySoorai (சூறை)
Lizard fishThumbili (தும்பிளி), Thanni Panna (தண்ணி பண்ண)
LobsterSingai eraal (சிங்கை இறால்), kal eral (கல் இறால்)
MackerelKanangeluthi (கானாங்கெளுத்தி), kaanakaathai (கணங்கத்த)
Mackerel Horseஅயிலா மீன்
Malabar AnchovyPoruva (புருவ), poorava (பூரவா)
Malabar TrevallyPaarai (பாறை), Thol Paarai (தோல் பாறை)
Mango Fish 
Mangrove jack(Mangrove red snapper)Seppili (செப்பிலி), Vekkattai (வெக்கட்டை)
Marine cat fishKelluthi (கெளுத்தி)
Milk fish (White mullet)Paal meen (பால் மீன்), Paal kendai (பால் கெண்டை)
Moon fishKannadi karel (கண்ணாடி கரேல்)
Mrigal(White carp)Ven kendai (வெண் கெண்டை)
Mullet (Red Mullet)Saala (சால), Madavai Kendai (மடவை கெண்டை)
Mullet Marineசங்கரா
Murrel (Snakehead fish)Viral meen (விரால் மீன்), Koravai (கொரவை)
MusselsAazhi (ஆழி), matti (மட்டி), Chippi (சிப்பி), Kallikai (கல்லிகை)
OysterChippi (சிப்பி), Muthu chippi (முத்து சிப்பி), kavaddi (கவட்டி)
Parrot fishPachai elimeen (பச்சை எலிமீன்)
Pearl spotPattai (பட்டை), Palincha (பளிஞ்சா), Setha kendai (செத்த கெண்டை)
PerchKilichan (கிளிச்சான்), Panayeri kendai (பனையேறி கெண்டை)
PomfretVavval (வௌவால் மீன்)
Prawn / ShrimpEraa (இரால்)
Red SnapperSankara Meen (சங்கரா மீன்), Paruthi vela meen (பருத்தி விலா மீன்), Sivappu meen (சிவப்பு மீன்)
Ribbon fish / Belt fish / hair tailVaalai (வாலை மீன்)
Rohu (Carpo fish)Kannadi kendai (கண்ணாடி கென்டை), Rohu (ரோகு)
SailfishKopparan (கோப்பரன்), Mayil meen (மயில் மீன்)
Solmon (Indian solman / Threadfin)/ SalmonKaala (காளா), Thira vaala (திரை வாளை)
SardinesMathi Meen (மத்தி மீன்), Sudai (சூடை மீன்), Kavalai (கவலை), Vellai suda (வெள்ளை சூடா), Neetu kavalai (நீட்டு கவலை)
Saw Fish / GurKola Meen (கோலா மீன்), Uluvai (உளுவை மீன்), Vela meen(வெளா மீன்)
SeabassKoduvai Meen (கொடுவாய் மீன்)
Seer fishVanjaram (வஞ்சரம்), Neimeen (நெய்மீன்), Nettaiyan Sheela (நெட்டையான் ஷீலா)
SharkSura Meen / Sorrah (சுரா மீன்)
Silver Bar fishKaru vaali (கரு வாலி), Mullu Vallai (முள்ளு வாளை)
Silver Belly / Pony fishKaaralpodi (காரல்பொடி மீன்), Karapodi meen (காரப்பொடி மீன்)
Silver BiddyUduvan (உடுவான்), Oodan (ஊடான), Velludan (வெல்லுடன்)
Silver Moony / Finger fish / Silver bat fishParrandan moolen (பராண்டன் மூலன்), Purranndee (புராணண்டீ )
SnapperKondal (கொண்டல்)
Sole Fish / Tongue soleNaaku Meen நாக்கு மீன்), Virahi (விராஹி), Nangu (நன்கு)
Spade fishSeepu Thiratai (சீப்பு திரட்டை)
SquidOosi Kanawa (ஊசிக் கணவாய்), Kanavai (கணவாய்)
TilapiaKari (கறி மீன்), Jilapi (ஜிலேபி)
TunaSoorai (சூரை), Keerai (கீரை மீன்)
Turbot (Indian spiny turbot)Potha (பொத்தா), Yerumai nakku (எருமை நாக்கு)
Whip-tail sting ray/ Ray fishThirukkai (திருக்கை மீன்)
White fish (False Travelly)Neer Suthumbu (நீர் சுதும்பு), Kuthuppu (குதுப்பு)
Whiting / Lady fishKilanga Meen (கிழங்கா மீன்), Kilachi (கிளாச்சி)
Yellowfin TunaKeerai (கீரை மீன்)