வாழைப் பழம் மற்றும் ஈத்தப் பழம் மில்க் ஷேக். குழந்தைகளுக்குப் பிடித்தமான‌ பானம், வீட்டில் செய்வதற்கான‌ குறிப்பு.